Sự kiện “CUNG HỶ PHÁT TÀI”

Sự kiện "CUNG HỶ PHÁT TÀI"
Sự kiện "CUNG HỶ PHÁT TÀI"
Sự kiện “CUNG HỶ PHÁT TÀI”

Thời gian sự kiện

01/01/2023 – 31/01/2023: 21h – 22h hàng ngày

Điều kiện tham gia

Tài khoản người chơi đã được kích hoạt số điện thoại

Thể lệ chương trình

Mỗi 2.000.000 tiền cược sẽ được tặng 1 lần quay

Thu thập đủ 5 hình tết sẽ được nhâ thưởng 100.000.000 đồng

Tắt QC [X]